เชียงใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมสื่อนานาชาติเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งแรกของประเทศไทย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ครบวงจรของเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรก หวังกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือเด็กและสื่อสำหรับเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดงานแฟร์ลิขสิทธิ์นานาชาติรูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน ผ่านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ นักเขียน และนักวาดภาพนานาชาติ จากหลายประเทศเข้าร่วมนำเสนอและสร้าง creative marketplace ให้เด็กและเยาวชนไทย มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนได้สัมผัสสื่อต่างๆที่เป็นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับสากล และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดด้านการศึกษาและพัฒนาความคิดในด้านต่างๆของตนเองได้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับ ในด้านความเป็นผู้นำการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากนานาชาติ ตลอดจนผลักดันให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจหนังสือและสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการศึกษาไทย ให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่เฝ้าระวังเรื่องของสื่อใหม่ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมถึง ต้องส่งเสริมการสร้างสื่อที่ดีในปริมาณที่มากพอ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ที่ดีต่อเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017 ของศิลปินนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชั้นนำของโลก ที่เคยจัดแสดงในประเทศอิตาลี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop ระดับโลก ยกทัพความสนุก เสริมความรู้และจินตนาการให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงจัดให้มีการจำหน่ายหนังสือที่น่าสนใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจด้วย
 
6 ธันวาคม 2560 , 19:55 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี