TCDC ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาล Chiang Mai Design week 2017 กลางเมืองเชียงใหม่

  
    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design week) 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม นี้ ที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design week) 2017 ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 200 ราย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบหรือโปรเจ็กต์ใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการขยายช่องทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดแสดงงานออกแบบที่หลากหลายไว้ ณ จุดท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ อาทิ การแสดงประติมากรรมสร้างสรรค์จากกล่องกระดาษ ให้เป็นศาลาวัดรูปทรงแบบล้านา ที่ ข่วงประตูท่าแพ เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.chiangmaidesignweek.com หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5208-0500 ต่อ 311 และ 312
 
6 ธันวาคม 2560 , 21:37 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี