หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  
    
หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และจิตอาสาประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” บำเพ็ญประโยชน์ด้วยพลังแรงใจแห่งความจงรักภัคดี พัฒนาอาคารสถานที่ ทำความสะอาดถนนและทาสีขอบฟุตบาท เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้จิตอาสาทำความดีให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
7 ธันวาคม 2560 , 15:25 น. , อ่าน 147  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด