อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกซื้อของดีจากยอดดอยสูง ในงานตลาดนัดชาวดอย

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าเกษตร สะอาด สดใหม่ ใส่ใจจากบนดอย ในงานงานตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตร ของดีตามฤดูกาลจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงของเขตจังหวัดภาคเหนือ ในงานตลาดนัดชาวดอย สะอาด สดใหม่ ใส่ใจจากบนดอย ซึ่งนำมาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง ภายในงานพบกับสินค้าเกษตรคุณภาพให้ได้เลือกซื้อหากันมากมาย อาทิ กาแฟสด ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรนานาชนิด ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ และขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยตลาดนัดชาวดอย จะจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานข้าง ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
7 ธันวาคม 2560 , 16:03 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี