จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณด้านหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชายาเจ้าดารารัศมี และวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อดินแดนล้านนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดปรานมากพระองค์หนึ่ง ทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงาม และทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ แล้วทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้ตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือ และยังทรงสร้างสวนทดลองการเกษตร ชื่อ "สวนเจ้าสบาย" ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทรงได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษ พันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพูกลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า “จุฬาลงกรณ์” อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง “กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา” ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความงดงามเป็นเวลา 3 เดือน ที่อาคารรัศมีทัศนา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมกาดหมั้ว การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง
 
9 ธันวาคม 2560 , 17:45 น. , อ่าน 152  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย