จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการดูแลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561เน้นดำเนินการในอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการตามมาตรการดูแลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เน้นดำเนินการในอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมมาตรการดูแลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ มุ่งเน้นการดำเนินงานในอำเภอเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงในปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจปรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้ายด้วยกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จากนั้นจะขยายผลระยะที่ 2 ไปยังอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และระยะที่ 3 ดำเนินการให้ครบทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยม สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานเอกชน
สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจะมีช่วงเวลาการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 สำหรับมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว, มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ และ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
 
10 ธันวาคม 2560 , 11:12 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย