ขนส่งเชียงใหม่ เน้นมาตรการคุมเข้ม รถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการคุมเข้มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ พร้อมตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการตรวจเข้มรถโดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2560 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560 และช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะจัดผู้ตรวจการและนายช่างตรวจสภาพรถ ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) แห่งที่ 2 และ 3 (อาเขต) จะดำเนินการตรวจสอบตัวถังรถ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ยาง กระจกและหน้าต่าง รวมถึงระบบ GPS หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดแต่ละฐานความผิด และรถคันใดไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้ทันเวลาและปลอดภัย
ทั้งนี้ ในส่วนของพนักงานขับรถจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” โดยจะทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคนก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่ง หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 
11 ธันวาคม 2560 , 17:36 น. , อ่าน 148  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย