รองผวจ.เชียงใหม่ นำทีมลงพื้นที่ย่านตลาดสิริวัฒนาตรวจความคืบหน้า ร้านธงฟ้าประชารัฐ

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการติดตั้งเครื่อง EDC และการดำเนินการ โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ย้ำให้ร้านค้าดำเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส ที่ ร้านค้าบริเวณตลาดสิริวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะทำงานตรวจสอบและติดตามร้านธงฟ้าประชารัฐ บริเวณย่านตลาดสิริวัฒนา เพื่อติดตามผลการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC และผลการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ทั้งจากทางร้านค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจนการให้คำแนะนำในด้านต่างๆจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระบบ ถูกต้องและโป่งใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในรอบกว่า 2 เดือน ตั้งแต่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำแก่ร้านค้าและประชาชนที่เข้ารับบริการ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือมีข้อสงสัยต้องการซักถาม คณะทำงานพร้อมเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง โดยขณะนี้การติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อง EDC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ 201 ตำบล ได้ทำการติดตั้งแล้ว จำนวน 441 เครื่อง 162 ตำบล และเครื่อง EDC ร้านแก๊สจำนวน 53 เครื่อง ซึ่งในส่วนที่เหลือคาดว่าจำดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ที่รัฐบาลได้เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้บัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนมาก และที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาจากการดำเนินการแต่อย่างใด
 
12 ธันวาคม 2560 , 18:50 น. , อ่าน 138  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี