มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนเยาวชนเชียงใหม่ผลิตสื่อเผยแพร่โครงการ “9 โครงการชลประทานในรัชกาลที่9” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

  
    
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดโครงการ “9 โครงการชลประทานในรัชกาลที่9” สนับสนุนให้เยาวชนเชียงใหม่ผลิตสื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน 9 แห่ง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: 9 โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่9” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อที่หลากหลายและมีส่วนร่วมบันทึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการชลประทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เผยแพร่ความประทับใจของชาวบ้านที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริและองค์ความรู้ในโครงการของพระองค์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาชุมชนและประเทศให้ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ 3 ประเภท คือ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สั้น และสารคดีเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิทยากรและอาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้าน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานการผลิตสื่อทั้งหมดในโครงการฯ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และซีดีมอบให้ชุมชนใน 9 พื้นเป้าหมาย รวมถึงมอบให้แก่สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
ทั้งนี้ นักเรียนและโรงเรียนใดที่สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ 9 โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ 9 หรือทางเว็บไซต์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
13 ธันวาคม 2560 , 15:39 น. , อ่าน 148  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด