แรงงานเชียงใหม่ห้ามพลาด! มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ เร็วๆนี้

  
    แรงงานเชียงใหม่เตรียมพบกับมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ 19-20 ธันวาคม นี้ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมการมีงานทำให้คนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยงานดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ การแสดงรีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพตามแนวพระราชดำริในยุคไทยแลนด์ 4.0 ชมรูปแบบจำลองโมเดลด้านอาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงทอล์คโชว์ “ช่างเหลาหัวเดลิเวอรี่” ทอล์คโชว์ “คนแบบไหนที่โลกต้องการ” การตอบปัญหาทางอาชีพชิงทุนการศึกษา การแสดง Innovationและ Robot จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานนัดพบแรงงานจากนายจ้างกว่า 50 บริษัท 1,000 อัตรา สาธิตอาชีพอิสระพร้อมปฏิบัติจริง 34 อาชีพ ชมนิทรรศการ 10 เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการแข่งขันเกมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744 - 6 หรือ LINE ID @doecmi ในวันและเวลาราชการ
 
13 ธันวาคม 2560 , 16:46 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี