กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ภาคเหนือตอนบน เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ภาคเหนือตอนบน พัฒนาแผนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และศักยภาพของทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีเครือข่ายอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดแพร่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 100 คน
ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่บูรณาการความร่วมมือดอยสุเทพ – ปุย ดอยอินทนนท์ และดอยพระบาท – ม่อนพระยาแช่ รวมถึงทิศทางความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เป็นก้าวที่สำคัญในการใช้กลไกประชารัฐบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ลดลงร้อยละ 40 ซึ่งมาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลผืนป่ามากขึ้น
ทั้งนี้ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จัดให้มีเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พื้นที่บูรณาการความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง การระดมความคิดเห็นพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และศักยภาพของทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งสรุปแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างมีส่วนร่วม
 
13 ธันวาคม 2560 , 17:50 น. , อ่าน 143  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย