เชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับสมาคมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม สมาคมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก (CSCAP) จาก 20 ประเทศ อย่างอบอุ่น ที่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับการคณะผู้เข้าร่วมการประชุม General Conference ของสมาคมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก (Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific) หรือ CSCAP ซึ่งเป็นสมาคมที่มีกลไกรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาล ในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นจำนวน 20 ประเทศ ได้อภิปรายปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกัน โดยส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพ สันติภาพของภูมิภาค เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และความร่วมมือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ รวมถึงการทำงานของ ASEAN Regional Forum หรือ ARF ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยครั้งนี้สมาคม CSCAP ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิด "การสร้างความมั่นใจว่า จะมีวิวัฒนาการที่สงบสุขของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" (Ensuring The Peaceful Evolution of Regional Security Oder in the Asia Pacific) ซึ่งจะดำเนินการประชุมที่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 นี้
 
14 ธันวาคม 2560 , 16:46 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี