ชุมชนแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยวิธีการจัดการไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ

  
    
ชุมชนแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยวิธีการจัดการไฟป่าและหมอกควัน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน ดูแล อนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน
นายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากชุมชนแม่กลางหลวงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทางชุมชนจึงมีการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านตระหนักถึง การเผาป่า เป็นการสร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทางชุมชนจึงมีมาตรการการจัดการไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบการดำเนินงานของชุมชน มีการสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ รักและสามัคคีกัน ในการจัดการไฟป่าและหมอกควัน หากสมาชิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่จัดขึ้น จะปรับวันละ 200 บาท หากเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนโดยไม่ทำแนวกันไฟ และเกิดไฟลามออกนอกพื้นที่ จะเสียค่าปรับไร่ละ 3,000 บาท กรณีที่ทำแนวกันไฟแล้ว แจ้งกรรมการของชุมชนแล้วแต่ยังเกิดไฟไหม้ลามเข้าป่า การปรับลงโทษจะอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการ พร้อมทั้งใช้พิธีกรรมทางความเชื่อโดยการจัดทำ “พิธีสาปแช่ง” ผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า มีการลาดตระเวนเข้าดับไฟป่า ในช่วงฤดูร้อน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ และมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า
ทั้งนี้ การสร้างกฎระเบียบของชุมชน และการทำตามกฎระเบียบของคนในชุมชน ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ นำไปต่อยอดในการปฏิบัติ เพื่อลดการเกิดไฟป่าที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ผืนป่า และส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้เป็นป่าที่สมบูรณ์เพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
14 ธันวาคม 2560 , 18:31 น. , อ่าน 183  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด