เชียงใหม่ ต้อนรับนักธุรกิจยูนนาน พร้อมเจรจาธุรกิจแข่งรถยนต์นานาชาติ 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเจรจาธุรกิจการค้า ในการแข่งขันรถยนต์นานาชาติ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ยูนนานหลากสีสัน”ประจำปี 2560 หวังช่วยกระตุ้นธุรกิจเชียงใหม่ให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ที่ห้องป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ประกอบการจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ในการแข่งขันรถยนต์นานาชาติ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ยูนนานหลากสีสัน” ซึ่งผู้ประกอบการจากมณฑลยูนนานให้ความสนใจที่จะเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจการแข่งขันรถยนต์นานาชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าเป็นด้านการเกษตร หัตถกรรม การบริการสุขภาพ การศึกษา การค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้จำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเจรจาธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างกันของผู้ประกอบการมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการค้า การลงทุนหลากหลายรูปแบบ อันจะนำมาซึ่งผลดีต่อเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากธุรกิจการค้าในการแข่งขันรถยนต์นานาชาติแล้ว ยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมแนะนำโครงการและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับธุรกิจในด้านอื่นๆ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจและเป็นคู่ค้าที่ดีต่อไปในอนาคต
 
15 ธันวาคม 2560 , 14:42 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี