สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3..//

  
    คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงาน..// ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิตอล” รุ่นที่ 1 จำนวน 38 คน ในการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ และการผลิตรายการและข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการผลิตรายการภาคภาษาชนเผ่า ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก และพร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานต่อไป สำหรับ หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมอบรม และเปิดการอบรมเฉพาะวันเสาร์ โดยเริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประชาสัมพันธ์มาร่วมเป็นวิทยากร
 
15 ธันวาคม 2560 , 14:56 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด