ขนส่งทางบก เดินหน้าโครงการ TAXI OK ด้านแท็กซี่ต่างจังหวัดยังต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมอีกระยะหนึ่ง

  
    กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการโครงการ TAXI OK ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ไทย ด้านแท็กซี่ต่างจังหวัดยังต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการโครงการ TAXI OK มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้ มีผู้ขับรถแท็กซี่จากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ 18 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 20,000 คัน โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข และได้กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ประกอบด้วย GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารเพื่อขอความช่วยเหลือ, กล้องบันทึกภาพในรถ, โป๊ะไฟหลังคาแบบใหม่ รวมถึงให้เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการแท็กซี่ด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ของเอกชน เพื่อส่งข้อมูลการเดินรถลักษณะ On-line แบบ Realtime อีกทั้งยังมีช่องทางแอพพลิเคชั่น TAXI OK ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับ เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการรถแท็กซี่ในรูปแบบใหม่อีกด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของต่างจังหวัดรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของระบบแอพพลิเคชั่น รวมถึงเตรียมการความพร้อมของผู้ประกอบการแท็กซี่ในพื้นที่ ที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าภายหลังการติดตั้งระบบดังกล่าวด้วย
 
8 มกราคม 2561 , 17:38 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี