สวท.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กันหนาวให้แก่เด็กๆบนพื้นที่สูง

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ช่วยน้องให้นอนอุ่น ตามโครงการ “สวท.เชียงใหม่ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 6” เพื่อแบ่งปันความรัก ความสุข แด่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ช่วยน้องให้นอนอุ่น ตามโครงการ “สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อแบ่งปันความรัก ความสุข แด่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน คือ การให้ การแบ่งปัน รวมถึงยังเป็นการปลูกฝังความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กรและหน่วยงานพันธมิตร ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป สำหรับในปี 2561 นี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 26-27 มกราคม 2561 โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำชุดเครื่องนอน ผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ นำไปมอบให้เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงะเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบุตรหลานของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและปกากะญอ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ในฤดูหนาวจะประสบภัยหนาวทุกปี ให้เด็กๆได้มีเครื่องกันหนาว ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะทำให้สามารถเติบโต มีพัฒนาการที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กันหนาวให้แก่เด็กๆบนพื้นที่สูง ในโครงการ “สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ประจำปี 2561โดยสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน เลขที่บัญชี 533-0-20070-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-4567 ในวันและเวลาราชการ
 
9 มกราคม 2561 , 14:42 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี