เทศบาลนครเชียงใหม่ นำจิตอาสา และประชาชนในชุมชนโดยรอบถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมบวชต้นยางนา อายุกว่า 100 ปี

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ นำจิตอาสา และประชาชนในชุมชนโดยรอบถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบวชต้นยางนา อายุกว่า 100 ปี เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ ให้กลับมาแข็งแรง สวยงาม อยู่คู่เมืองเชียงใหม่
ที่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำจิตอาสา และประชาชนในชุมชนโดยรอบถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกันบวชต้นยางนา เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้นไม้ กลุ่มต้นยางนา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีต กับปัจจุบัน
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การบวชต้นยางนาในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูอนุรักษ์ เพื่อให้ต้นยางนา กลับมาแข็งแรง สวยงามเหมือนในอดีต ต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่เริ่มปลูกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกวันนี้ ต้นยางนาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เป็นเส้นทางที่เก่าแก่ ดูร่มรื่น มีต้นยางที่ปลูกเรียงรายสองฟากถนน
ทั้งนี้ ต้นยางนา เป็นต้นไม้ 1 ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ ทั่วประเทศ ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ในรัชกาลที่ 10 ซึ่งต้นยางนามีคุณค่าและความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่คู่เมืองเชียงใหม่เป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี นอกจากนี้ ต้นยางนาริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนยังให้ความร่มเย็น ปรับสภาพภูมิอากาศไม่ให้ร้อนและหนาวเกินไป ช่วยทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยงให้เยี่ยมชมและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
 
9 มกราคม 2561 , 15:49 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย