มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ งานประติมากรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1

  
    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ งานประติมากรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ ศิลปินไทย และศิลปินในต่างประเทศ มุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “งานประติมากรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1” ภายใต้ชื่องาน “30-S-pro Chiangmai” ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาว่า เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้ชมทั่ว ๆ ไป เข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ การชมงานศิลปะจึงเป็นเรื่องของผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวงการศิลปะเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นิทรรศการ งานประติมากรรม นานาชาติ ครั้งที่ 1 จึงได้นำเสนอศิลปะเชิง 3 มิติ ในทางศิลปะ คำว่า 3 มิติ ตรงกับคำว่า ภาพลอยตัว หมายถึงภาพที่สามารถมองเห็นได้ทุก ๆ ด้าน สามารถกินเนื้อที่ในอากาศ และน้ำ ซึ่งก็คือ งานประติมากรรม นั่นเอง งาน 3 มิติ เกิดจากรูปทรงธรรมชาติ เป็นรูปทรงที่มีปริมาตร จัดองค์ประกอบทางศิลปะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีมิติของการมองได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูงหรือความหนา งาน 3 มิติกินบริเวณพื้นที่ว่าง มีทั้งเคลื่อนไหวได้ และเคลื่อนไหวไม่ได้ สามารถชมความงามได้รอบทิศ ซึ่งผู้สร้างงานจะต้องเข้าใจมุมมองและระยะของการมองด้วย
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการได้ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์
 
9 มกราคม 2561 , 15:50 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย