หน่วยงานด้านเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  
    
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานเพื่อเยาวชน จำลองการจัดการความปลอดภัยของการเดินทางของอากาศยาน พร้อมมอบความสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำเยาวชนท้องถิ่นสู่อาชีพการบิน
นายประจวบ เผือกนวม ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ เป็นปีแรกที่หน่วยงานปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ รวมพลังจัดงานวันเด็กเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในส่วนของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นการบริหารการจราจรทางอากาศ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของผู้ควบคุมว่าปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อให้ท้องฟ้ามีการคมนาคมทางอากาศที่ปลอดภัย
ด้าน นายพัฒนชัย พึ่งโพธิ์ ประธานกรรมการผู้ประกอบการธุรกิจการบิน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจการบิน ได้มีการจำลองกระบวนการการจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน มุ่งเน้นให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มจำนวนเยาวชนท้องถิ่น สู่อาชีพด้านการบินต่อไป //// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
10 มกราคม 2561 , 12:41 น. , อ่าน 115  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด