สสจ.เชียงใหม่ เตือนภัยเงียบ โรคซึมเศร้า ที่ครอบครัวควรระวัง!!

  
    
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผย โรคซึมเศร้า คือภัยเงียบที่ครอบครัวควรเฝ้าระวัง ย้ำ หากไม่ทำการรักษาอาจเข้าขั้นเสี่ยงฆ่าตัวตาย
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางร่างกายชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ จะสังเกตได้ง่ายโดยเฉพาะคนใกล้ชิด เช่น เบื่อหน่ายในกิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุข อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยโรคนี้หากมีอาการรุนแรงจะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-60 ปี สาเหตุเกิดจาก กลุ่มสุรายาเสพติด ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ในวัยรุ่นจะสังเกตได้ว่า ไม่สนใจการเรียน ติดสิ่งเสพติด เป็นต้น
ทั้งนี้ การดูแลเบื้องต้นของโรคซึมเศร้า ทำได้โดยการรับฟังปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของความเครียด ควรดูแลตนเองและคนในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ ผู้สูงอายุ อย่าให้อยู่คนเดียวหรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หากอาการหนักมุ่งเน้นหลักปฐมพยาบาลใจ 3 ส. คือ สอดส่องมองหาผู้ที่มีอาการผิดปกติ เช่น ร้องไห้ ซึมเศร้า พร้อมใส่ใจรับฟังอารมณ์ความรู้สึก ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีคลินิกจิตเวชสำหรับบริการผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้าน ในรายที่ยังไม่ดีขึ้น เครียดรุนแรง เศร้าซึม หรือมีความคิดเบื่อโลก ให้รีบแจ้งส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที สามารถรับคำปรึกษาได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 //// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
11 มกราคม 2561 , 11:34 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด