จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม TEDxChiangMai 2018

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ TEDxChiangMai 2018 ภายใต้หัวข้อ “Our Common Future อนาคตของเรา” สร้างแรงบันดาลใจในสังคม
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม TEDxChiangMai 2018 ภายใต้หัวข้อ “Our Common Future อนาคตของเรา” ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ที่โรงแรมเลอ เมอรเดียน จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม TEDxChiangmai 2018 เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงผลกำไรและเป็นการจัดงานด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทีมอาสาสมัคร เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมจากแรงบันดาลใจ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสนับสนุนการนำความคิดใหม่ ๆ ที่ได้จากการร่วมงานไปต่อยอดในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งTED ย่อมาจากเทคโนโลยี (Technology) สาระบันเทิง (Entertainment) และการออกแบบ (Design) ทำให้ TED เป็นงานความคิดประจำปีที่รวบรวมนักพูดจากกลุ่มนักคิด นักปฏิบัติระดับแนวหน้าของโลกที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีวิทยากรและศิลปินกว่า 20 คน จากสาขาต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยทุกการทอล์คจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้รับการแปลภาษาพร้อม ๆ กัน TEDxChiangMai มีความแตกต่างไปจากงานเสวนาและงาน TEDx อื่น ในประเทศไทย เพราะนอกจากจะมีวิทยากรที่น่าสนใจและมีผลกระทบ (Impact) ในวงกว้างแล้ว ยังมีบรรยากาศ อารมณ์ และอัตลักษณ์ ตามแบบฉบับของจังหวัดเชียงใหม่
 
11 มกราคม 2561 , 15:13 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย