แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่
พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 หน่วย เร่งเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในปีนี้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, การรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน และขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
ทั้งนี้ ในส่วนของชุดรณรงค์ 14 ชุด ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการหยุดยั้งการเผาป่าและการกำจัดวัชพืชทางการเกษตร ร่วมกับจังหวัด ขับเคลื่อนกลไกภายในชุมชนโดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือในการช่วยกันสกัดกั้น และให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
 
12 มกราคม 2561 , 10:53 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย