ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด ขล

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ความหมายดี หมวด ขล ต้อนรับเดือนแห่งความรัก นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวด ขล ซึ่งมีความหมายว่า ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต เพิ่มพูนความรุ่งเรือง และช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 มีป้ายทะเบียนเลขสวย ให้เลือกประมูลจำนวน 301 ป้าย รูปแบบการประมูลเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลโดยการเสนอราคาด้วยวาจา ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม่มากมาย อาทิ โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่ โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านจอ LED โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อันจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การประมูลดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-721-7999 และ 081-724-6655
 
12 มกราคม 2561 , 11:16 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี