หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ..//

  
    บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานที่หลายหน่วยงานจัดขึ้น ..// โดยบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พาบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เน้นแนวคิด ละอ่อนล้านนา อาสาทำความดี โดยกิจกรรมภายในงานเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักคิด ร่วมทำความดีในด้านต่างๆ ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก และเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานว่า ขอให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดี รู้จักหน้าที่ และเสียสละตนเอง คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่วนบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่ มีเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป สวนสัตว์เชียงใหม่ จะได้จัดให้มีกิจกรรม คาร์นิวัล เต็ม 6 ขบวนครั้งสุดท้ายก่อนปิดในวันที่15 มกราคม นี้ ด้วย
 
13 มกราคม 2561 , 14:20 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด