หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561..//

  
    หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โชว์บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน ให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชม..// บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยเด็กๆที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยงานดังกล่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ อาทิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และสายการบินต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งได้จำลองกระบวนการให้บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ในการเดินทางทางอากาศ รวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการประกอบอาชีพด้านการบิน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบความสุข และมอบของขวัญให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมสันทนาการบนเวทีด้วย ..//
 
13 มกราคม 2561 , 15:44 น. , อ่าน 119  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด