สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน คืนความสุขให้เยาวชน จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”...//

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 คืนความสุขให้แก่เยาวชน หวังให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก..// บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คึกคัก มีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน กว่า 2,000 คน โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวโอวาทและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เที่ยวฟรีตลอดทั้งวัน เด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ พร้อมสนุกกับการเรียนรู้ในเส้นทาง Walking Zone สัมผัสความน่ารักของเม่นเผือก ป้อนนมลูกแพะ ลูกแกะ หรือขี่ม้าแคระ ชม Tiger Show และ Night Predators รอบพิเศษ อีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ยังได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสนุกกับการเล่นฐานกิจกรรมกว่า 10 ฐาน เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ เช่นกัน
 
13 มกราคม 2561 , 16:24 น. , อ่าน 125  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด