ขนส่งเชียงใหม่ เดินหน้าคุมเข้มรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนรถภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ามาตรการกำหนดจดทะเบียนรถป้ายแดงภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับรถ แนะผู้จำหน่ายรถเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจดทะเบียนรถได้ทันภายในกำหนด นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันการใช้ป้ายแดงอย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่อปัญหาอาชญากรรม ที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและยากต่อการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน ซึ่งตามมาตรการการใช้ป้ายแดงกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่รับรถ โดยเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถเสร็จสิ้นใน 1 วันทำการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจะตรวจสอบในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้ทะบียนรถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินการกวดขันการใช้ทะเบียนรถป้ายแดงมาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ยังไม่พบผู้กระทำความผิดตามมาตรการดังกล่าว จึงขอย้ำเตือนผู้ขับขี่ที่ ครอบครองรถป้ายแดงทุกประเภท หลังรับรถจากร้านจำหน่าย ให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนภายใน 30 วัน รวมถึงขอให้ผู้จำหน่ายรถเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจดทะเบียนรถได้ทันภายในกำหนด
 
15 มกราคม 2561 , 11:26 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี