จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายตุลาการ ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร
ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
จากนั้น อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ขึ้นรถเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ตั้งขบวนอัญเชิญขึ้นทางบันไดนาคเจ็ดเศียร แล้วประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดัปกรณ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่กว่า 100 คน ได้ดำเนินการทำความสะอาดบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ พร้อมสำหรับประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุด
 
17 มกราคม 2561 , 16:28 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย