จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

  
    
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสำรวจประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการสำรวจประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 เพื่อยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งควรได้รับการดูแล เพื่อผลักดันให้ได้มาตรฐานความเป็นสากล ทั้งด้านการบริการและด้านความปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ด้าน นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงพื้นที่ไปประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีความสนใจขอรับการประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้การลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานความเป็นสากล ซึ่งสถานประกอบการที่มีความพร้อมและคุณสมบัติพร้อมกับการตรวจประเมินมาตรฐานครั้งนี้ คือ สถานประกอบการสปา จำนวน 4 แห่ง ได้รับรางวัลมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ประเภทอาเซียนสปา ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ได้รับรางวัลมาตรฐาน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน ทั้งนี้สถานประกอบการที่ต้องการประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการ ทั้งด้านการบริการและด้านความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล //////// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
17 มกราคม 2561 , 17:25 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด