จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2561

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” กระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่สากล
นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ระดับสากลต่อไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การแห่ประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การแสดงดนตรีในสวน บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด การทำถนนดอกไม้บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติที่มีความสวยงามตระการตา ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อย //////// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
18 มกราคม 2561 , 12:42 น. , อ่าน 256  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด