เชียงใหม่เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ในยุค THAILAND 4.0

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำ จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ในงาน “ MOBIKE IN เจียงใหม่” หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City ในยุค THAILAND 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ที่ บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ MOBIKE IN เจียงใหม่” จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Bike Sharing ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ มีความโดดเด่นทั้งในด้านรูปทรง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ อาทิ เบาะนั่ง ที่ใช้ระบบไฮดรอริค สามารถปรับระดับได้ตามความสูงของผู้ใช้อย่างเหมาะสม มอเตอร์ที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดแรงเสียดทาน สามารถควบคุมเบรคและทิศทางได้ง่าย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ที่ติดตั้งซิมการ์ดและรหัสพิเศษภายใน เชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud บนเครือข่าย 3G/4G สามารถระบุตำแหน่งของจักรยานได้แบบ real time ด้วยข้อมูล GPS ตลอดจนรายงานสถานะของจักรยานคันนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสะดวกของผู้ดูแลรักษาด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวว่า โครงการ MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ทำให้เกิดผลดีทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องของโครงการเมืองอัจฉริยะต้นแบบ หรือ Smart City ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการดำรงชีวิต โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน Smart City คือ กินดี อยู่ดี มีสุข มีกลยุทธ์การขับเคลื่อนในรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนภาคการผลิต การบริการ การเกษตร การท่องเที่ยว การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม ให้ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในรูปแบบใหม่ จึงถือได้ว่าการนำ MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ มาเปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City และประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ MOBIKE จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ได้จัดให้บริการจำนวน 500 คัน ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานประตูท่าแพ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Google Play store ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์และเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวก จากนั้น สแกน QR code เพื่อปลดล็อคจักรยาน ก็จะสามารถใช้งานได้ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้จอดจักรยานไว้ในจุดจอดสาธารณะ และเลื่อนตัวล็อคลงมาเพื่อสิ้นสุดการเดินทาง
 
18 มกราคม 2561 , 13:39 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี