รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

  
    รองนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยประจำปี 2561 พร้อมหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยทั้ง 5 ประเทศ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยประจำปี 2561 พร้อมหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยทั้ง 5 ประเทศ โดยมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ในการหารือ คือ การสร้างเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การยกระดับความร่วมมือในการดำเนินการในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การให้ความสำคัญของการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด การผนึกกำลังร่วมกันของ 6 ประเทศ ในการกำหนดเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติดที่สำคัญในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และอนาคตของความร่วมมือกันของ 6 ประเทศ ซึ่งจะต้องมีการทำแผนความร่วมมือในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเพสติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และดำเนินการให้เป็นแผนระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สถานการณ์ การกำหนดเป้าหมาย การเสนอมาตรการ และแผนงาน เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และเป็นการยกระดับความร่วมมือในด้านยาเสพติดอย่างแท้จริง
โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ริเริ่มโครงการ โดยประเทศจีน มาตั้งแต่ปี 2556 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการของการดำเนินงานมาโดยลำดับด้วยความร่วมมือร่วมใจของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ มุ่งเน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ และสกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้ออกไปแพร่กระจายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
 
19 มกราคม 2561 , 19:03 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย