รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนรวม ถึงสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของกองกำลังผาเมือง และรับฟังสถานการณ์ การลักลอบนำเข้าในพื้นที่ตอนในของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของตำรวจภูธร ภาค 5 และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 พร้อมร่วมหารือในการวางมาตรการสกัดกั้นเพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศ
สำหรับผลการปฏิบัติงานของกำลังผาเมืองในปี 2560 ที่ผ่านมา ตรวจยึดยาบ้าได้ 26,517,367 เม็ด เฮโรอีน 37.7 กิโลกรัม ไอซ์ 85.8 กิโลกรัม ฝิ่น 41.08 กิโลกรัม และกัญชา 1,896.82 กรัม จับกุมผู้ต้องหาได้ 866 คน และผลจากการปะทะ มีฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 24 ศพ ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตรวจยึดยาบ้าได้ 5,188,201 เม็ด เฮโรอีน 760.25 กิโลกรัม ไอซ์ 34.84 กิโลกรัม ฝิ่น 18,194.40 กรัม และกัญชา 821.16 กรัม จับกุมผู้ต้องหาได้ 210 คน ผลจากการปะทะ มีฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 9 ศพ
 
19 มกราคม 2561 , 19:04 น. , อ่าน 123  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย