BEDO จัดงาน BEDO สัญจร 2018 ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เปิดเผยว่า BEDO เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ จะมีการนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของดินแดนล้านนา มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด กระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) จะมีการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจของดินแดนล้านนา โดยการจัดแสดงในรูปแบบการเล่าเรื่อง นิทรรศการมีชีวิต รวมทั้งมีวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในภาคเหนือ กว่า 30 ชุมชน เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ การเปิดเวทีเสวนา ตอบปัญหาธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม BIO GANG ของเยาวชนภาคเหนือในด้านการปลูกพืชอนุรักษ์สวนสมุนไพรล้านนา การแสดงมินิคอนเสิร์ต การเข้าชมทัศนียภาพความงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว” ที่ BEDO ได้จัดทำขึ้นในงานนี้
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว และช่วยสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 30 แห่ง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย
 
22 มกราคม 2561 , 14:22 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย