พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่เชียงใหม่ รวมพลังความจงรักภักดี ร่วมสัมมนา “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”เนืองแน่น

  
    กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”อย่างเนืองแน่น ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 1,000 คน เข้าร่วมการการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนานัปการ ซึ่งพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความผูกพันธุ์ต่อผืนแผ่นดินไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอ จึงได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมจัดการแสดงจำนวน 4 ชุด เพื่อถวายความจงรักภักดีและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
6 มีนาคม 2561 , 18:28 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี