ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน..//

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง ..//
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมแจ้งให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากทางราชการให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด
 
7 มีนาคม 2561 , 11:28 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด