ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงใหม่เตรียมเฮ โครงการ“บ้านคนไทยประชารัฐ”คลอดแล้ว

  
    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เดินหน้านำร่องโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” สนองนโยบายรัฐบาล หวังให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561ที่ผ่านมา เบื้องต้นกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้นำที่ดินราชพัสดุมาจัดสรร เพื่อดำเนินโครงการนำร่อง 8 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภาค ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครพนม อุดรธานี ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บนที่ดินของราชพัสดุ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรร ที่ดินทะเบียน ชม.1745 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่กว่า 15 ไร่ หรือประมาณ 584 ยูนิต โดยได้กำหนดรูปแบบบ้าน โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์เข้าอาศัยในโครงการดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดไว้ 3 กลุ่ม คือ 1.จะต้องเป็นผู้มีสัญญาชาติไทย ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3.เป็นประชาชนทั่วไป (โดยธนาคารไม่ต้องสนับสนุนดอกเบี้ย) โดยธนาคารจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ก่อน เมื่อความต้องการเหลือ (Supply) จึงจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัย จะได้รับสิทธ์เพียง 1 คน ต่อ 1 ยูนิต เท่านั้น และจะต้องดำเนินการทำสัญญาเช่ากับผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการ โดยอัตราค่าเช่าผ่อนชำระขั้นต่ำไม่เกิน 4,500 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมค่าส่วนกลาง)และเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัย ผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัยครบตามเงื่อนไขของผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการแล้ว จะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา รวมถึงได้เป็นผู้เช่าโดยตรงกับกรมธนารักษ์ หรือตามที่ธนาคารกำหนดต่อไป
 
7 มีนาคม 2561 , 17:31 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี