กรมประชาสัมพันธ์ เร่งดำเนินการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เร่งดำเนินการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อคนพิการ ได้เรียนรู้การผลิตและเผยแพร่สื่อขั้นต้น และเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคนพิการ สมาคม ชมรม และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อของคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นการลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อีกด้วย
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อคนพิการ โดยเปิดพื้นที่ให้สื่อในสังกัดทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดทำรายการเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างกำลังใจให้ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง และรับผู้พิการเข้าทำงานในหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้กำหนดจัดขึ้น 4 ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, ภาคเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่, ภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฏร์ธานี และภาคตะวันตก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8กาญจนบุรี
 
7 มีนาคม 2561 , 17:48 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย