อบต.กองแขก เปิดตลาดนัดขยะ สร้างรายได้ให้ชุมชน ..//

  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำแนวคิดเปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล ลดปริมาณขยะในพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน ..//
นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เปิดเผยว่า โครงการตลาดนัดขยะ เป็นโครงการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เริ่มมีการประชุมวางแผน ทำประชาคม ให้ความรู้กับประชาชน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือนและชุมชน จากการเปิดตลาดนัดขยะครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยขยะส่วนใหญ่ที่ประชาชนนำมาขายจะเป็นขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ ซึ่งทางอบต.กองแขกจะรับซื้อในราคาเดียวกับท้องตลาด
 
8 มีนาคม 2561 , 15:13 น. , อ่าน 196  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด