สวท.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม Meet & Greet “Sawasdee Chiang Mai”

  
    สวท.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม Meet & Greet เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ฟังรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ “Sawasdee Chiang Mai” พร้อมแนะนำรายการให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
นายจรูญโรจน์ กระแสสุข หัวหน้าทีมผู้จัดรายการ “Sawasdee Chiang Mai” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เปิดเผยว่า กิจกรรม Meet & Greet ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบริรัตน์ บริเวณถนนคนเดินวันอาทิตย์ เป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังรายการ “Sawasdee Chiang Mai” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดรายการ และผู้ฟังรายการวิทยุ “Sawasdde Chiang Mai” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ความเป็นไทย อัตลักษณ์ล้านนาให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรายการนี้ผู้จัดรายการเป็นอาสาสมัครชาวต่างประเทศ และจัดเป็นภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางคลื่น FM 93.25 MHz ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น. ซึ่งจัดรายการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
การจัดกิจกรรม Meet & Greet ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศแบบล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนล้านนา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการตัดตุงล้านนา การฝึกทำขนมไทย การฝึกสานปลาตะเพียน และการจัดกาดหมั้วอาหารพื้นบ้าน พร้อมทั้งมีการพูดคุยกับชาวต่างประเทศเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย ในประเด็น ความรู้สึกของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ความประทับใจที่เกิดขึ้นภายหลังพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ความรักที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย เหตุผลที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่พักอาศัย และพบปะพูดคุยกับทีมผู้จัดรายการ “Sawasdee Chiang Mai” อย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ภายในบริเวณศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบริรัตน์ บริเวณถนนคนเดินวันอาทิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองเข้ากับบรรยากาศแบบล้านนา ชมและชิมอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยในบรรยากาศของกาดหมั้ว ครัวฮอม
 
8 มีนาคม 2561 , 19:32 น. , อ่าน 209  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย