กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กสทช. เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิมการ์ด้วยวิธี 2 แช ะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ด ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ค่าย ประกอบด้วย AIS DTAC TRUE TOT และ CAT สาธิตการลงทะเบียนซิมด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งวิธีตรวจสอบลายนิ้วมือและตรวจสอบใบหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนว่าง่ายสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธีที่หนึ่งใช้บัตรประชาชนฉบับจริงอ่านในเครื่องอ่านบัตร (card reader) และวิธีที่สองทำการตรวจสอบใบหน้าจากการถ่ายภาพหรือตรวจสอบลายนิ้วมือหากใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หากข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ซื้อซิมการ์ดใหม่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนจะสามารถลงทะเบียนและเปิดใช้งานซิมการ์ดได้ การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยวิธี 2 แชะอัตลักษณ์จะปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น ระบบ Prompt Pay ที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นเลขอ้างอิง หรือการแอบอ้างนำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปลงทะเบียน ซิมการ์ดและนำไปใช้ในทางมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ถูกแอบอ้างโดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งานซึ่งข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดยจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลบัตรประชาชนไว้ที่จุดบริการ ผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือนที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้วระบบจะทำการลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรงไปยังฐานข้อมูลกลางเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ดและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทันทีโดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่(โอเปอเรเตอร์) ทุกรายให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (Face recognition) หรือสแกนลายนิ้วมือ (finger print) ซึ่งกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 โดยเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ณ ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ และในวันที่ 1 ก.พ. 2561 เริ่มให้บริการลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ณ จุดให้บริการทั้งหมดกว่า 55,000 จุด ทั่วประเทศ ตัวแทนจำหน่าย และลูกตู้ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
 
9 มีนาคม 2561 , 19:41 น. , อ่าน 193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย