สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย PM 10 ไม่เกินค่ามาตรฐาน ผวจ.นำทีม หาเงินสนับสนุนชุดเสือไฟ

  
    สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ค่า PM10 ลดลง ชุดเสือไฟจิตอาสา ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่าเต็มที่ ด้านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หาเงินช่วยสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ค่าPM10 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลช้างเผือก วัดได้ 60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีภูมิ วัดได้ 46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และตำบลสุเทพ วัดได้ 68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งก่อนหน้าวัน Kick Off ค่า PM10 พุ่งทะลุค่ามาตรฐานถึง 128 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ณ วันนี้วัดค่าได้ 66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมากว่าร้อยละ 50 ภาพรวมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 12.00 น. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ด้านจังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ที่ สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนฯสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และ จิตอาสา ด้านค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และค่ารางวัลนำจับ รวมถึงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอในพื้นที่ที่ประสบเหตุไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และ จิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา พบว่า ชุดเสือไฟจิตอาสาบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ประสบเหตุขณะดับไฟในป่าลึก พลัดตกเขา กระดูกขาหักสองท่อน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รุดเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ชื่นชมความเสียสละและความตั้งใจของเหล่าจิตอาสา ที่ทุ่มเทปฏิหน้าที่อย่าเต็มกำลังความสามารถ
 
10 มีนาคม 2561 , 13:59 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี