จัดหางานเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” สร้างรายได้ให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดเทอม

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” หารายได้ช่วงปิดเทอม ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครอง นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน ตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบในการสร้างวินัยให้กับตนเอง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 57 แห่ง มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 81 ตำแหน่ง จำนวน 1,381 อัตรา แยกเป็นหน่วยงานภาครัฐจำนวน 9 แห่ง หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 48 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 643 คน แยกเป็นอายุ 15-17 ปี จำนวน 212 คน และอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 431 คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 239 คน สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,800,000 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หากทำงานในหน่วยงานราชการ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/วัน (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง/วัน ค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 150 บาท กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมง/วัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ส่วนงานที่สามารถทำได้ เช่น งานกิจการขายสินค้า บริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร งานห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งจะต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตรายด้วย ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา มาเพื่อใช้ประกอบการสมัครงานด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5311 2621-3
 
12 มีนาคม 2561 , 19:13 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี