อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา รายที่ 2 ในช่วง 51 วันไม่เผา..//

  
    อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ในช่วง "51 วันไม่เผา" รายที่ 2 ขณะเดียวกันได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่าบริเวณแนวชายแดน..// นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ในช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-20 เม.ย.2561 ภายใต้ชื่อ "51วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน" โดยราษฎรผู้กระทำผิดได้ทำการเก็บกิ่งมะม่วงสุมใส่กองไฟ ทำให้เกิดหมอกควัน ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นรายที่สองของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าป่าหาของป่า ต้องลงทะเบียนผ่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการจัดทำแนวกันไฟล่วงหน้าในแต่ละพื้นที่ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งยังขอสนับสนุนกำลังพลจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมสนับสนุนในการทำงานเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดับไฟป่า บริเวณรอยต่อแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้น เนื่องจากมีไฟป่าลุกลามจากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในเขตประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันดับไฟเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ป่าเบญจพรรณได้รับความเสียหายประมาณ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ในช่วง 51 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 โดยผู้ชี้เบาะแสการเผาเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด จะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้ที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา”
 
13 มีนาคม 2561 , 17:14 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด