จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันช้างไทย ครั้งที่ 19 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน

  
    ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย (13 มี.ค.61) ร่วมสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย (13 มี.ค.61) ประจำปี 2561 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 เพื่อให้ประชาชน เยาวชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยและให้วันงช้างไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อยู่ในความทรงจำของประชาชน สานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันช้างไทย ประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง, การแสดงชุด สมโภชพระเสวตคชเดชน์ดิลก เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของคนและช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่การคล้องช้างจากป่าเพื่อนำมาใช้งาน รวมถึงการหาช้างที่มีลักษณ์ดีตามตำราคชลักษณ์ เพื่อที่จะทำการคล้องช้างไปถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นช้างคู่บารมี, การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับช้างไทย การจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และไฮไลต์ของกิจกรรมในวันช้างไทยคือ การกินสะโตกอาหารของช้างกว่า 80 เชือก
ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย มีการบริหารจัดการช้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แม่สาช้างเนอสเซอรี่ เป็นสถานที่ขยายพันธุ์ช้างไทย โรงเรียนช้างและควาญ, ปางช้างแม่สา เป็นปางช่างวัฒนธรรมสืบทอดการเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิม และวิถีชีวิต ระหว่างคนไทยกับช้าง และศูนย์อภิบาลช้างไทย เป็นสถานที่ดูช้างหลังวัยเกษียณ และเป็นสถานที่พักฟื้นของช้างที่เจ็บป่วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของกรมป่าไม้ ได้มีมติให้กำหนดเอา “ช้างเผือก” เป็นสัตว์ประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่กรมป่าไม้มีมติให้ “ช้างเผือก” เป็นสัตว์ประจำชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้จัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”
 
13 มีนาคม 2561 , 19:06 น. , อ่าน 147  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย