สดร. เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2561

  
    สดร. เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในโครงการ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้หล้า” ประจำปี 2561
ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปี 2561 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำปี 2561 รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ชุดใหญ่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์แต่มีความพร้อมและต้องการนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสังเกตการณ์ท้องฟ้าในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้ด้วยตัวเอง ตั้งเป้าคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 100 โรงเรียน กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2561 โดยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องโทรทรรศน์ รวมแล้วกว่า 260 โรงเรียน ใน 72 จังหวัด ซึ่งกล้องโทรทรรศน์ที่มอบให้แก่โรงเรียนจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วยส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านดาราศาสตร์ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์ให้กระจายไปทุกพื้นที่ของประเทศ
ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 6 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5312-1268-9 ต่อ 305 หรือ 08-8252-4424 (คุณคมสันต์)
 
14 มีนาคม 2561 , 16:09 น. , อ่าน 140  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย