เชิญชวนประชาชนอุดหนุนและเที่ยวงานสุดยอดกระเทียมไทยและของดีโอทอปอำเภอเวียงแหง

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานสุดยอดกระเทียมไทยและของดีโอทอปอำเภอเวียงแหง หวังกระตุ้นรายได้ ช่วยกระจายผลผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน"วันสุดยอดกระเทียมไทยและของดีโอทอปอำเภอเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการผลิตกระเทียมไทย พันธุ์ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคช่วยอุดหนุนซื้อกระเทียม ตลอดจนเป็นขวัญ กำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร สำหรับ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงเขตป่าต้นน้ำลำธาร อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ทำให้เหมาะกับการปลูกกระเทียม โดยมีพื้นที่ปลูกกระเทียมมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 9 พันไร่ ผลผลิตกระเทียมเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนมีนาคม
 
14 มีนาคม 2561 , 16:54 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด