องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปล่อยขบวนรถพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยขบวนรถพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองในอากาศ เสริมมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยขบวนรถพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำตั้งแต่ถนนโชตนา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง และถนนมหิดล
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการรณรงค์งดเผาในช่วง “51 วันไม่เผาเพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมมาตรการรับมือในพื้นที่เสี่ยง โดยการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอาสาต่างๆ ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าของภาครัฐและภาคประชาชน ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง และจัดทำแนวกันไฟควบคู่กันไปด้วย รวมถึงแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านและชุมชน ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือการจุดไฟเผา แจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือ สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
15 มีนาคม 2561 , 15:58 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย