ขนส่งเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!! ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15 มีนาคม – 30 เมษายน นี้ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศมาสนับสนุนและส่งมอบความสุขให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกช่วงเทศกาล สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 นี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยให้บริการตรวจเช็กความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทาง ฟรี ในส่วนของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) รวมทั้งสถานติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการในการตรวจสภาพ โดยผู้ที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพจะสังเกตศูนย์บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ที่จะติดตั้งอยู่บริเวณสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่ง ทั้งนี้ นอกจากการตรวจเช็กสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้ว ประชาชนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ ด้วยการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7- 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยอย่างน้อยทุก 2 – 3 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งก่อนขับรถและขณะขับรถอีกด้วย
 
16 มีนาคม 2561 , 15:26 น. , อ่าน 143  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี